Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec E2B (Trněný Lukáš, A305)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
Po ZAE
Te (A305)
ANJ (ANJ1)
Mn (A320)
CJL
Tr (A305)
ELT
Md (A305)
ELM (elm1)
Te (A121)
ELM (elm1)
Te (A121)
ELM (elm2)
Pe (A112)
ELM (elm2)
Pe (A112)
ANJ (ANJ2)
(A305)
ELM (elm3)
Ma (B303)
ELM (elm3)
Ma (B303)
Út MAT
Mj (A305)
CJL
Tr (A305)
FYZ
Ry (A305)
ZAE
Te (A305)
ELM
Te (A305)
ANJ (ANJ1)
Mn (A320)
ANJ (ANJ2)
(A305)
St ELT
Md (A305)
ANJ (ANJ1)
Mn (A319)
PRA (PRA1)
Br (B109)
PRA (PRA1)
Br (B109)
PRA (PRA1)
Br (B109)
IKT (Sk1)
Ti (B219)
IKT (Sk1)
Ti (B219)
PRA (PRA2)
Kh (B106)
PRA (PRA2)
Kh (B106)
PRA (PRA2)
Kh (B106)
ANJ (ANJ2)
(A305)
IKT (Sk2)
Md (B314)
IKT (Sk2)
Md (B314)
PRA (PRA3)
Po (D121)
PRA (PRA3)
Po (D121)
PRA (PRA3)
Po (D121)
Čt ZAE
Te (A305)
ZSV
Kj (A305)
FYZ
Ry (A311)
MAT
Mj (A305)
CIT
Ma (A305)
S: SCA (Sk1)
Na (B124)
S: SCA (Sk1)
Na (B124)
L: SCA (Sk2)
Na (B124)
L: SCA (Sk2)
Na (B124)
ZSV
Kj (A305)
CIT
Ma (A305)
MAT
Mj (A305)
SCA
Na (A305)
TEV
Zv (C103)
TEV
Zv (C103)

 

Je možné používat i starší rozvrh.