Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec E1C (Hrnčíř Pavel, A235)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
                Učebna                
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
11
17:20-18:05
Po FYZ
Ši (A311)
ZAE
Hn (A235)
CJL
Mk (A235)
MAT
Va (A235)
NEJ (NEJ1)
(A235)
TED
Kw (A235)
NEJ (NEJ2)
Dk (A242)
Út ZSV
Mk (A235)
MAT
Va (A235)
ANJ (ANJ1)
Pt (A237)
CJL
Mk (A235)
ZAE
Hn (A235)
CHE
Jk (A305)
IKT (sk1)
He (A211)
IKT (sk1)
He (A211)
ANJ (ANJ2)
Pl (A235)
IKT (sk2)
Ši (211)
IKT (sk2)
Ši (211)
St MAT
Va (A235)
CJL
Mk (A235)
ZSV
Mk (A235)
FYZ
Ši (A235)
NEJ (NEJ1)
(A242)
MAT
Va (A235)
ZAE
Hn (A235)
NEJ (NEJ2)
Dk (A235)
Čt PRA (PRA1)
Kk (D201)
PRA (PRA1)
Kk (D201)
PRA (PRA1)
Kk (D201)
CHE
Jk (A235)
IKT
He (A211)
ANJ (ANJ1)
Pt (A242)
PRA (PRA2)
Kh (B105)
PRA (PRA2)
Kh (B105)
PRA (PRA2)
Kh (B105)
ANJ (ANJ2)
Pl (A325)
PRA (PRA3)
En (B107)
PRA (PRA3)
En (B107)
PRA (PRA3)
En (B107)
TEV (Tev)
Zd (C103)
TEV (Tev)
Zd (C103)
MAT
Va (A235)
TED
Kw (A235)
ZAE
Hn (A235)
S: TED (sk1)
Kw (A315)
S: TED (sk1)
Kw (A315)
L: TED (sk2)
Kw (A315)
L: TED (sk2)
Kw (A315)

 

Je možné používat i starší rozvrh.