Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec E1C (Hrnčíř Pavel, A235)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
11
17:20-18:05
12
18:15-19:00
13
19:10-19:55
Po FYZ
Ši (A311)
ZAE
Hn (A235)
CJL
(A235)
CHE
Jk (A323)
MAT
Va (A235)
NEJ (NEJ1)
(A235)
TED
Kw (A235)
NEJ (NEJ2)
Dk (A242)
Út ZSV
Dk (A235)
CJL
Kt (A235)
ANJ (ANJ1)
Pt (A237)
ZAE
Hn (A235)
MAT
Va (A235)
IKT (sk1)
He (A211)
IKT (sk1)
He (A211)
ANJ (ANJ2)
Pl (A235)
IKT (sk2)
Ši (211)
IKT (sk2)
Ši (211)
St CJL
Kt (A235)
ZSV
Dk (A235)
MAT
Va (A235)
FYZ
Ši (A235)
NEJ (NEJ1)
(A242)
MAT
Va (A235)
ZAE
Hn (A235)
NEJ (NEJ2)
Dk (A235)
Čt PRA (PRA1)
Kk (D201)
PRA (PRA1)
Kk (D201)
PRA (PRA1)
Kk (D201)
CHE
Jk (A235)
IKT
He (A211)
ANJ (ANJ1)
Pt (A242)
PRA (PRA2)
Kh (B105)
PRA (PRA2)
Kh (B105)
PRA (PRA2)
Kh (B105)
ANJ (ANJ2)
Pl (A325)
PRA (PRA3)
En (B107)
PRA (PRA3)
En (B107)
PRA (PRA3)
En (B107)
TEV (TEV)
Zd (C103)
TEV (TEV)
Zd (C103)
MAT
Va (A235)
TED
Kw (A235)
ZAE
Hn (A235)
S: TED (sk1)
Kw (A315)
S: TED (sk1)
Kw (A315)
L: TED (sk2)
Kw (A315)
L: TED (sk2)
Kw (A315)

 

Je možné používat i starší rozvrh.