Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec E1B (Elízová Eva, A243)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
Po NEJ (NEJ1)
(A242)
IKT
Bu (A211)
IKT (sk1)
Bu (211)
IKT (sk1)
Bu (211)
TED
Šp (A243)
CJL
El (A243)
MAT
Va (A243)
NEJ (NEJ2)
Dk (A243)
IKT (sk2)
Ti (A211)
IKT (sk2)
Ti (A211)
Út ANJ (ANJ1)
El (A241)
MAT
Va (A243)
ZAE
Pe (A243)
ZAE
Pe (A243)
CHE
Kc (A243)
TED
Šp (A243)
S: TED (sk1)
Šp (B303)
S: TED (sk1)
Šp (B303)
ANJ (ANJ2)
Ml (A243)
L: TED (sk2)
Šp (B303)
L: TED (sk2)
Šp (B303)
St CHE
Kc (A243)
MAT
Va (A243)
MAT
Va (A243)
CJL
El (A243)
ZSV
Kt (A243)
FYZ
Ry (A243)
Čt NEJ (NEJ1)
(A243)
ZSV
Kt (A243)
FYZ
Ry (A311)
CJL
El (A243)
ANJ (ANJ1)
El (A241)
ZAE
Pe (A243)
NEJ (NEJ2)
Dk (A242)
ANJ (ANJ2)
Ml (A243)
PRA (PRA1)
Kh (B106)
PRA (PRA1)
Kh (B106)
PRA (PRA1)
Kh (B106)
TEV
Ji (A023)
TEV
Ji (C103)
ZAE
Pe (A243)
MAT
Va (A243)
PRA (PRA2)
Šj (B109)
PRA (PRA2)
Šj (B109)
PRA (PRA2)
Šj (B109)
PRA (PRA3)
Šp (D114)
PRA (PRA3)
Šp (D114)
PRA (PRA3)
Šp (D114)

 

Je možné používat i starší rozvrh.