Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec E1B (Petříček Ivo, A241)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
11
17:20-18:05
12
18:15-19:00
13
19:10-19:55
Po MAT
(A241)
ZAE
Pe (A241)
TED
Kw (A241)
CJL
(A241)
NEJ (NEJ1)
Dk (A241)
FYZ
(A241)
S: TED (sk1)
Kw (A211)
S: TED (sk1)
Kw (A211)
ANJ (ANJ2)
Re (A242)
L: TED (sk2)
Kw (A211)
L: TED (sk2)
Kw (A211)
Út ZAE
Pe (A241)
MAT
(A241)
CJL
(A241)
NEJ (NEJ2)
Dk (A242)
CHE
Jk (A305)
ZSV
Kj (A241)
ZSV
Kj (A241)
ANJ (ANJ1)
Pt (A241)
St MAT
(A241)
TEV (TEV)
Zd (C103)
TEV (TEV)
Zd (C103)
ZAE
Pe (A241)
IKT (sk1)
Bu (A211)
IKT (sk1)
Bu (A211)
IKT (sk2)
Os (211)
IKT (sk2)
Os (211)
Čt FYZ
(A311)
CJL
(A241)
TED
Kw (A241)
NEJ (NEJ1)
Dk (A242)
MAT
(A241)
NEJ (NEJ2)
Dk (A241)
IKT
Os (A241)
ANJ (ANJ2)
Re (A123)
ANJ (ANJ1)
Pt (A325)
PRA (PRA1)
Po (D114)
PRA (PRA1)
Po (D114)
PRA (PRA1)
Po (D114)
CHE
Jk (A241)
ZAE
Pe (A241)
MAT
(A241)
PRA (PRA2)
Kh (B105)
PRA (PRA2)
Kh (B105)
PRA (PRA2)
Kh (B105)
PRA (PRA3)
En (B107)
PRA (PRA3)
En (B107)
PRA (PRA3)
En (B107)

 

Je možné používat i starší rozvrh.