Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec E1A (Mach Miroslav, A105)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
                Učebna                
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
Po ANJ (ANJ1)
Rj (A319)
CJL
(A105)
ELT
Ma (A105)
ZSV
Kj (A105)
ZAE
Kv (A105)
ELT
Ma (A105)
S: TED (Sk1)
Kw (A211)
S: TED (Sk1)
Kw (A211)
ANJ (ANJ2)
Ra (A105)
L: TED (Sk2)
Kw (A211)
L: TED (Sk2)
Kw (A211)
Út MAT
Ko (A105)
CHE
(A105)
CJL
(A105)
MAT
Ko (A105)
NEJ (NEJ1)
(A242)
TED
Kw (A105)
ZAE
Kv (A105)
NEJ (NEJ2)
Dk (A105)
St MAT
Ko (A105)
ZSV
Kj (A105)
ANJ (ANJ1)
Rj (A325)
IKT
Ti (A211)
CHE
(A105)
FYZ
Ry (A311)
ANJ (ANJ2)
Ra (A242)
Čt CJL
(A105)
FYZ
Ry (A105)
MAT
Ko (A105)
ZAE
Kv (A105)
NEJ (NEJ1)
(A105)
IKT (Sk1)
Bu (144)
IKT (Sk1)
Bu (144)
NEJ (NEJ2)
Dk (A242)
IKT (Sk2)
Ti (A144)
IKT (Sk2)
Ti (A144)
PRA (PRA1)
En (B106)
PRA (PRA1)
En (B106)
PRA (PRA1)
En (B106)
TEV
Zv (C103)
TEV
Zv (C103)
ZAE
Kv (A105)
MAT
Ko (A105)
PRA (PRA2)
Ma (B109)
PRA (PRA2)
Ma (B109)
PRA (PRA2)
Ma (B109)
PRA (PRA3)
Kk (D201)
PRA (PRA3)
Kk (D201)
PRA (PRA3)
Kk (D201)

 

Je možné používat i starší rozvrh.