Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec E1A (Körnerová Veronika, A237)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
Po CJL
Tr (A237)
MAT
Ši (A237)
TEV
Ji (C103)
TEV
Ji (A023)
ANJ (ANJ1)
Kp (A325)
TED
Kw (A237)
S: TED (sk1)
Kw (B124)
S: TED (sk1)
Kw (B124)
ANJ (ANJ2)
Ži (A237)
L: TED (sk2)
Kw (B124)
L: TED (sk2)
Kw (B124)
Út NEJ (NEJ1)
Kl (A237)
MAT
Ši (A237)
PRA (PRA1)
Br (B109)
PRA (PRA1)
Br (B109)
PRA (PRA1)
Br (B109)
ZAE
Kv (A237)
ELT
Ma (A237)
PRA (PRA2)
Kh (B106)
PRA (PRA2)
Kh (B106)
PRA (PRA2)
Kh (B106)
NEJ (NEJ2)
Dk (A236)
PRA (PRA3)
Šp (D114)
PRA (PRA3)
Šp (D114)
PRA (PRA3)
Šp (D114)
St ZSV
Kj (A237)
ZAE
Kv (A237)
MAT
Ši (A237)
MAT
Ši (A237)
NEJ (NEJ1)
Kl (A237)
CHE
Kc (A237)
FYZ
Ry (A311)
NEJ (NEJ2)
Dk (A242)
Čt ELT
Ma (A237)
ANJ (ANJ1)
Kp (A238)
ZSV
Kj (A237)
CJL
Tr (A237)
ZAE
Kv (A237)
CHE
Kc (A237)
FYZ
Ry (A311)
ANJ (ANJ2)
Ži (A237)
MAT
Ši (A237)
CJL
Tr (A237)
ZAE
Kv (A237)
IKT
Rt (A211)
IKT (sk1)
Ši (211)
IKT (sk1)
Ši (211)
IKT (sk2)
Rt (A211)
IKT (sk2)
Rt (A211)

 

Je možné používat i starší rozvrh.