Maturitní a ročníkové práce

Úvod » Obory » Technické lyceum » Maturitní a ročníkové práce

maturitní a ročníkové práce 

Součástí maturitní zkoušky na Technickém lyceu je obhajoba maturitní práce. Studenti se na ni připravují ve třetím ročníku v předmětu Ročníková práce.

Důležité odkazy

Soubory ke stažení

 

Termíny prací

maturitní práce (MP) - l4

13.09.2019 - výběr vlastního tématu, které by student chtěl zpracovávat, dohoda s vedoucím práce, příprava cílů a osnovy práce

20.09.2019 - zadání přihlášky do systému a  odevzdání vytištěných přihlášek třídnímu učiteli, rozvaha o finanční náročnosti práce

27.09.2019 - podpisy ostatních kolegů a ředitele na přihlášce

15.11.2019 - 1. kontrolní termín

10.01.2020 - 2. kontrolní termín

14.02.2020 - 3. kontrolní termín

13.03.2020 - odevzdání práce 2 pare + el. podoba, všechny praktické výstupy, odevzdání 1 elektronické pare pro SOČ

ročníkové práce (rp) - l3 Platí standardní časový průběh (v závorce červené termíny neplatí)

24.02.2020 (24.1.2020) - výběr tématu a zadání přihlášky do systému vč. rozvahy o finanční náročnosti, nechat podepsat "první" podpisy

04.03.2020 (7.2.2020) - odevzdání přihlášek třídnímu učiteli, třídní učitel všechny přihlášky předá garantovi lycea

10.04.2020 (6.3.2020) - 1. kontrolní termín 

07.05.2020 (8.4.2020) - 2. kontrolní termín 

29.05.2020 (30.4.2020) - odevzdání práce 1 pare + el. podoba + všechny praktické výstupy