Imagine

Úvod » O škole » Software » Imagine

Naše škola je účastníkem programu Imagine Premium společnosti Microsoft zpřístupňující školám s výukou informačních technologií komplexní programové vybavení pro vzdělávací účely. Studenti, kteří se účastní výuky v oborech Informační technologie, Technické lyceum a vybraných předmětů oboru Elektrotechnika si mohou stáhnout produkty Microsoftu pro použití na svých domácích počítačích zdarma (např. Windows 10®, Windows 8®, Windows 7®, Visual Studio® a mnohé další). Po ukončení výuky je možné nainstalovaný software dále využívat k nekomerčním účelům po neomezenou dobu.

Výňatek z licenčních podmínek:

  • Můžete používat software pro nekomerční účely včetně výuky, výzkumu, designu, vývoje a testování, pro hodnocení, testy nebo osobní projekty. Nesmíte využívat software Imagine za účelem zisku.
  • Jakmile přestanete být studentem školy, nemůžete nadále získávat software Imagine. Nicméně můžete dále používat produkty instalované již dříve na vaše PC za podmínky, že dodržíte programové směrnice Imagine.
  • Nesmíte dát kopie, zapůjčit nebo nahrát software dalším osobám. Další uživatelé, kteří přicházejí v úvahu, musí získat software za podmínek stanovených správcem programu Imagine.

Výhody placení členství pro školu:

  • vývojový software zdarma pro všechny počítačové učebny
  • operační systému (Windows) pro počítače na nichž probíhá výuka programů zařazených do DreamSpark na naší škole
  • všechny serverové produkty pro účely testování a výuky, databázové servery
  • kompletní dokumentace pro vývoj s produkty Microsoft
  • možnost stažení nejnovějších verzí software z internetových serverů společnosti Microsoft